Skip to Content
30ste editie Wereld Diabetes Dag: 86% van de Vlamingen wil meer onderzoek naar diabetes

30ste editie Wereld Diabetes Dag: 86% van de Vlamingen wil meer onderzoek naar diabetes

Diabetes Liga richt Onderzoeksfonds op

Gent, 14 oktober 2020 – In Vlaanderen leven naar schatting 500.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en om de 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de levenslange diagnose ‘diabetes’. Het aantal mensen met diabetes blijft onrustwekkend toenemen. Naar aanleiding van de 30ste editie van Wereld Diabetes Dag op 14 november, roept de Diabetes Liga op om meer te investeren in wetenschappelijk onderzoek naar diabetes. En dat is nodig, want we weten nog altijd te weinig over de oorzaken van diabetes, de gevolgen op lange termijn en de meest geschikte behandeling. Om het wetenschappelijk onderzoek naar diabetes in Vlaanderen te stimuleren, heeft de Diabetes Liga in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting het Diabetes Liga Onderzoeksfonds opgericht.

86% van de Vlamingen wil meer onderzoek naar diabetes

Diabetes kan iedereen treffen: 6 op 10 Vlamingen worden in hun directe omgeving met diabetes geconfronteerd. In Vlaanderen leven 500.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en het aantal mensen met diabetes blijft toenemen. Om de 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de levenslange diagnose ‘diabetes’. Toch bestaan er nog heel wat misverstanden rond deze aandoening. Uit een recent onderzoek naar de kennis over diabetes (iVOX in opdracht van Diabetes Liga, 2019) blijkt dat de Vlaming gemiddeld genomen slechts 4.9/10 scoort op zijn/haar kennis over diabetes. Ook is 86% van mening  dat er meer onderzoek zou moeten gebeuren naar de oorzaken en behandeling van diabetes.  Voorzitter Dr. Luk Buyse: “Bij onze 18.000 leden, die elke dag opnieuw hun best moeten doen om diabetes de baas te blijven, klinkt al even de vraag om wetenschappelijk onderzoek hoger op de agenda te zetten. Het is positief vast te stellen dat er ook een draagvlak ontstaat bij het brede publiek.“

Diabetes Liga Onderzoeksfonds

Om het wetenschappelijk onderzoek naar diabetes in Vlaanderen een extra boost te geven, richtte de Diabetes Liga in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting het Diabetes Liga Onderzoeksfonds op. Het Fonds stimuleert en steunt onderzoeksprojecten die een bijdrage kunnen leveren aan de preventie en behandeling van diabetes, of helpen om de sociale en maatschappelijke impact van diabetes te verminderen. In april 2020 lanceerde de Diabetes Liga een eerste oproep voor het indienen van onderzoeksvoorstellen. Naar aanleiding van Wereld Diabetes Dag  (14 november) worden de geselecteerde projecten bekendgemaakt. De Diabetes Liga maakt voor dit jaar EUR 250.000 van haar eigen middelen vrij om het onderzoek te steunen, maar hoopt op een sneeuwbaleffect. Paul Deleye, Algemeen Directeur: “De ambitie is om tegen 2025 vanuit het Fonds in totaal 1 miljoen euro in onderzoek rond diabetes te kunnen investeren. Om die ambitieuze doelstelling te halen willen we nu het brede publiek oproepen om een steentje bij te dragen”. Steunen kan door een financiële bijdrage te doen op het rekeningnummer BE44 0688 8882 2545, met vermelding 'gift' of via www.diabetes.be/doe-een-gift

Over diabetes

Momenteel hebben 1 op 10 volwassen Vlamingen diabetes, maar 1 op 3 is niet gediagnosticeerd. Elke 17 minuten wordt een nieuwe diagnose gesteld. Type 1 diabetes, de minst voorkomende vorm, is een auto-immuunaandoening die voornamelijk voor de leeftijd van 40 jaar ontstaat. In zo’n 95% van de gevallen gaat het echter om type 2 diabetes (vroeger ook wel ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd). Type 2 diabetes kent meestal een sluimerend verloop, waardoor het soms jaren onopgemerkt blijft. Risicofactoren zijn overgewicht (vooral te dikke buik), te weinig lichaamsbeweging, leeftijd, diabetes in de familie en een voorgeschiedenis van te hoge bloedsuikerwaarden (bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes). Wie een verhoogd risico loopt, kan de evolutie naar type 2 diabetes met meer dan de helft voorkomen door gezond te leven. Meer informatie: www.diabetes.be.

Over de Diabetes Liga vzw

De Diabetes Liga is een onafhankelijke organisatie die informeert, connecteert en mobiliseert. De werking richt zich specifiek op het verspreiden van kwalitatieve informatie, behartigen van de belangen van mensen met diabetes, en creëren van een netwerk en ervaringsuitwisseling rond diabetes. In opdracht van de Vlaamse overheid werkt de Diabetes Liga ook aan een betere preventie van type 2 diabetes. 

Ons netwerk bestaat uit meer dan 30.000 sympathisanten: mensen met diabetes en hun familie, professionals in de diabeteszorg, en personen die een verhoogd diabetesrisico lopen. Meer informatie: www.diabetes.be.

Over Wereld Diabetes Dag

In 2020 vindt de 30ste editie van Wereld Diabetes Dag plaats. Wereld Diabetes Dag werd in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie en de Wereldgezondheidsorganisatie geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld. Wereld Diabetes Dag vindt elk jaar plaats op 14 november, ter gelegenheid van de geboortedag van Frederick Banting. Samen met Charles Best stond hij aan de basis van de ontdekking van insuline in 1922. Dankzij deze ontdekking is diabetes geen dodelijke ziekte meer. Sinds 2007 is Wereld Diabetes Dag officieel erkend door de Verenigde Naties. 

Fast facts

.      500 000 Vlamingen met diabetes (5% type 1, 95% type 2)

·       Elke 17 minuten een nieuwe diagnose 

·       1 op 3 mensen met diabetes zonder diagnose

·       6 op 10 kent iemand met diabetes

·       Vlaming niet geslaagd voor diabeteskennis: 4.9/10

·       86% Vlamingen wil meer onderzoek naar diabetes 

 

 


Perscontact

Mieke Demeulenaere, PeppeRmint                  

mdemeulenaere@peppermint.be

M : +32 (0)471 44 62 07

Paul Deleye

Algemeen Directeur, Diabetes Liga vzw

Paul.deleye@diabetes.be

M : +32 (0)472 85 64 49

 

Over Diabetes Liga

De Diabetes Liga is een onafhankelijke organisatie die informeert, connecteert en mobiliseert. De werking richt zich specifiek op het verspreiden van kwalitatieve informatie, behartigen van de belangen van mensen met diabetes, en creëren van een netwerk en ervaringsuitwisseling rond diabetes. In opdracht van de Vlaamse overheid werkt de Diabetes Liga ook aan een betere preventie van type 2 diabetes. Ons netwerk bestaat uit meer dan 30.000 sympathisanten: mensen met diabetes en hun familie, professionals in de diabeteszorg, en personen die een verhoogd diabetesrisico lopen. Meer informatie: www.diabetes.be.

Diabetes Liga
Ottergemsesteenweg 456
9000 Gent |